30.08.2023

HOFER smo ljudje: Karierne poti naših sodelavk

Med več kot 2000 zaposlenimi pri HOFERju večinski delež predstavljajo ženske, ki zasedajo vse vrste delovnih mest, tudi vodstvenih. Med 261 sodelavkami in sodelavci, ki opravljajo delo na vodilnih mestih, je žensk kar 77,8 odstotka. Nekatere izmed njih so nam zaupale svojo izkušnjo.

Aleksandra se je pri podjetju HOFER zaposlila kot prodajalka, kmalu pa se ji je ponudila možnost napredovanja v namestnico poslovodje, nekaj let kasneje pa v poslovodjo: »S strani podjetja sem vedno čutila močno podporo, saj so mi bile odprte vse možnosti za napredovanje, pomembno je bilo samo, da se z delom dokažem. Razlik med spoloma pri našem delu ali napredovanju ni. Lahko poudarim, da me je za napredovanje spodbudil ravno poslovodja. Največja motivacija prid delu mi je dobro počutje moje ekipe in dobri rezultati trgovine.«

Suzana je začela v trgovini kot študentka, po končanem magistrskem študiju pa se je odločila za zaposlitev. Delovno mesto regionalne vodje prodaje ji je predlagala prav njena takratna področna vodja: »Po razgovoru sem se leta 2015 zaposlila na tem delovnem mestu. Šolala sem se pri sodelavkah in sodelavcih ter kasneje delala s poslovodji, poslovodkinjami, prodajalci in prodajalkami. V našem podjetju ni zaznati, da bi spol imel vpliv na delo ali napredovanja, pri nas štejejo zgolj delo in rezultati, ki jih posameznik pokaže. Hvaležna sem, da svoje delo opravljam v podjetju, ki je tako dobro organizirano, ima jasno zastavljeno strategijo, določena pravila in kjer odločitve vedno temeljijo na objektivnih dejstvih.«

Anita je del podjetja že 15 let in ponosna je, da se je v tem času zgradila kultura enakosti med spoloma: »Način napredovanja na vodilna delovna mesta temelji na sposobnostih posameznika in ne daje prednosti samo enemu spolu. Tako moški kot ženske, vsak s svojo energijo, zagotovo pripomoremo k tistemu pravemu razmerju, ki ustvarja pozitivno delovno okolje in prinaša dobre rezultate.«

Več zgodb naših sodelavk in sodelavcev najdete tukaj:

HOFER (po)polni delovni čas: krajši delovni čas, polna pokojnina

16.02.2022

Septembra 2020 smo kot prvi slovenski trgovec oziroma delodajalec na slovenskem trgu oblikovali inovativen zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas. Gre za možnost zaposlitve za krajši, povprečno 30-urni delovnik, z vsemi ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas.

Preberi več

Dan odprtih vrat

24.10.2022

Poleti smo za sorodnike naših sodelavk in sodelavcev znova odprli vrata upravne stavbe in logističnega centra v Lukovici ter jim s Ferdovo pomočjo razkrili, kakšen je delovni vsakdan pri HOFERju.

Preberi več

HOFERjeva novost: Psihološko svetovanje za vse sodelavce

24.10.2022

Pri HOFERju si želimo imeti zadovoljne sodelavke in sodelavce, zato smo uvedli možnost brezplačnega psihološkega svetovanja. Gre še za enega od ukrepov iz nabora Družini prijaznega podjetja, ki je na voljo vsem sodelavkam in sodelavcem.

Preberi več