Prodaja

V trgovinah HOFER ponujamo zanimive delovne priložnosti z različnimi stopnjami odgovornosti. Vse sodelavke in sodelavci, regionalni vodje prodaje, prodajalci, poslovodje ali njihovi namestniki, prav vsi bistveno prispevajo k uspehu celotnega podjetja.

Delovna mesta v prodaji

Delo v prodaji je zelo raznoliko. Da naši kupci na policah najdejo svoje najljubše izdelke in imajo dobro nakupovalno izkušnjo, skrbijo naši prodajalci in prodajalke, poslovodje in regionalni vodje prodaje.

Prodajalci

Prodajalci pripravijo, razporedijo izdelke v trgovini, skrbijo za njihovo ustrezno predstavitev v prodajnem prostoru ter poskrbijo za nemoten potek nakupa na blagajni. Prav tako skrbijo za urejenost polic, ustrezno založenost s sadjem in zelenjavo, peko pekovskih izdelkov ter čistočo v trgovini. Med njihove naloge spada tudi nenehno preverjanje kakovosti izdelkov na policah in seveda pomoč kupcem.

Več informacij

Poslovodje

Poslovodje vodijo trgovino, naročajo izdelke in skrbijo za to, da so le-ti kupcem vedno na voljo. Kot del vodstvenega kadra usmerjajo delo svojih sodelavk in sodelavcev. Pri tem upoštevajo želje svoje ekipe ter tako skrbijo za prijetno delovno vzdušje. V sodelovanju z regionalnim vodjo prodaje so odgovorni za uspešno poslovanje trgovine.

Več informacij

Regionalni vodje prodaje

Regionalni vodje prodaje so ambiciozni in pripravljeni prevzeti veliko odgovornosti. Po nekajmesečnem obsežnem uvajanju prevzamejo odgovornost za vodenje in poslovanje 4-6 trgovin. Poleg različnih nalog s področja načrtovanja, organizacije in nadzora pa regionalni vodje prodaje skrbijo tudi za vodenje sodelavk in sodelavcev ter njihov napredek.

Več informacij