Pri podjetju HOFER spodbujamo raznolikost

RAZNOLIKOST POMENI MOČ  

Ekipe, v katerih vlada raznolikost, dosegajo visoke cilje.
Prav zato nas z našimi sodelavkami in sodelavci, kupci ter poslovnimi partnerji odlikujeta medsebojno razumevanje in spoštovanje. 
Spodbujamo kulturo raznolikosti.
Hvaležni smo za priložnost, da lahko kot globalno podjetje pripomoremo k oblikovanju lepšega sveta.

Raznolikost pri HOFERju

Raznolikost, pravičnost in enake možnosti za vse so pri HOFERju pomembne. Prepričani smo namreč, da ravno različne kvalifikacije, izkušnje in osebnosti naših sodelavk in sodelavcev odločilno pripomorejo k skupnemu uspehu podjetja. Izhajamo iz tega, da so naše sodelavke in sodelavci bistvo podjetja HOFER.

Raznolikost v HOFER ekipi

Na izzive je potrebno gledati z različnih zornih kotov, saj lahko le tako uresničimo nove in inovativne ideje! Cenimo edinstvenost in različnost naših sodelavk in sodelavcev, zato poskušamo čim bolj podpirati in zasledovati raznolikost.

Za razvoj in zadovoljstvo naših sodelavk in sodelavcev skrbimo tudi s številnimi izobraževanji znotraj HOFER AKADEMIJE, sodobnim delovnim okoljem - možnostjo krajšega delovnega časa z našim HOFER (po)polnim delovnim časom ter s številnimi preostalimi HOFER ugodnostmi.

Raznolikost v skupini HOFER S/E

Podjetje HOFER Slovenija je del skupine HOFER S/E, kamor spadajo tudi HOFER Avstrija, ALDI Švica, ALDI Madžarska in ALDI Italija. Zahvaljujoč rednim sestankom in usklajevanju s kolegicami in kolegi iz držav skupine S/E si izmenjamo številne izkušnje in znanja, ki pripomorejo k razvoju in doseganju ciljev na področju raznolikosti.

Če želite vedeti več o raznolikosti in vključenosti v skupini HOFER S/E, obiščite mednarodno stran Diversity & Inclusion|ALDI SOUTH Group.

Podpisali ZN načela o opolnomočenju žensk

Pri HOFERju si že vrsto let prizadevamo za vključujočo kulturo, s podpisom načel Združenih narodov (ZN) o opolnomočenju žensk pa smo se javno zavezali k spodbujanju praks, ki krepijo vlogo žensk na vseh področjih našega poslovanja in dobavne verige. Cilj je spodbujati enakost spolov na delovnem mestu in v družbi ter še naprej skrbeti za enakopravno razmerje med sodelavkami in sodelavci.

Diversity & Inclusion | ALDI SOUTH Group