Decentralizirana in jasno strukturirana organizacijska shema ponuja HOFERjevim sodelavcem možnosti hitrega razvoja kariere. Vodilna mesta praviloma zasedajo sodelavci iz lastnih vrst.