Struktura podjetja

Decentralizirana in jasno strukturirana organizacijska shema ponuja HOFERjevim sodelavkam in sodelavcem možnosti hitrega razvoja kariere. Našim sodelavkam in sodelavcem omogočamo napredovanja na vodilna mesta, saj ob prijavi na tovrstne razpise dosedanje delo pri podjetju predstavlja dodano vrednost.

Finance in administracija

Oddelek Finance in administracija obsega zadeve s področja administracije, financ in računovodstva, človeških virov, informacijske tehnologije, obračunavanja plač in prava.

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj. Veselimo se vaše prijave!

Več

Nabava

V oddelku Nabava sprejemamo odločitve glede ponudbe za vse trgovine HOFER po Sloveniji. Nabavni oddelki, odgovorni za določene skupine izdelkov, in oddelek za nadzor kakovosti odločajo, kateri izdelki bodo na voljo v trgovinah. Načrtujejo tudi ustrezne količine izdelkov in njihovo razporeditev po posameznih trgovinah.

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj.

Več

Prodaja

Glavnina dejavnosti v oddelka Prodaje se odvija v trgovinah. Več informacij o tem najdete tukaj. Trgovinam administrativno in organizacijsko pomagajo sodelavci v upravi ter logističnem centru. 

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj.

Več

Investicije

Oddelek Investicije je odgovoren gradnjo in vzdrževanje trgovin HOFER. Sem spadajo tako gradnja in prenova objektov kot tudi tehnično opremljanje obstoječih trgovin. Pri zasnovi trgovin nenehno sprejemamo pomembne trajnostne in energetsko učinkovite odločitve, ki zadevajo tako ustrezna zemljišča kot tudi tehnično opremo.

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj.

Več

Logistika

Oddelek za logistiko poskrbi, da je pravo blago na voljo na pravem mestu ob pravem času. Da bi logistični postopki potekali čim bolj tekoče, znotraj oddelka tesno sodelujejo številni sodelavci, vse od tistih, odgovornih za naročilo izdelkov, pa do tistih, ki načrtujejo ponudbo.

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj.

Več

Marketing in komunikacije

Oddelek Marketing in komunikacije v središče svojega delovanja postavlja kupca, s katerim so povezane vse aktivnosti, ki jih posamezni pododdelki izvajajo na področju marketinga, interne in eksterne komunikacije, družbenih omrežij, letaka ter oddelka za informacije in pomoč strankam. Vse z namenom zagotavljanja najboljše nakupovalne in poprodajne izkušnje za naše kupce.

Trenutno razpisana delovna mesta najdete tukaj.

Več