HOFER kot delodajalec

Zadovoljstvo naših sodelavk in sodelavcev na delovnem mestu nam veliko pomeni, zato jim nudimo številne ugodnosti ter zanje redno pripravljamo delavnice in praktična izobraževanja za boljše telesno in duševno počutje na delovnem mestu. Poleg tega z organizacijo različnih strokovnih in drugih izobraževanj skrbimo za to, da naše sodelavke in sodelavci tudi po zaposlitvi pri nas še vedno napredujejo in širijo svoje znanje ter kompetence.