Naša HOFER AKADEMIJA

Gradimo znanje korak za korakom

Izobraževanja in nadaljnja usposabljanja pri podjetju HOFER so standardizirana za celotno podjetje in že od samega začetka poskrbijo za kar najboljši razvoj sposobnosti in znanje zaposlenih. Izobraževanja v HOFER AKADEMIJI vključujejo programe in seminarje, oblikovane za posamezno ciljno skupino sodelavk in sodelavcev, ki se osredotočajo na socialne, osebnostne, metodološke in strokovne sposobnosti. Z izobraževanji, ki jih izvajajo tako strokovnjaki iz našega podjetja kot tudi zunanji strokovnjaki, spodbujamo osebnostni razvoj in poklicne sposobnosti vsakega posameznika.

Skrbimo za razvoj kompetenc

Strokovne kompetence

Z različnimi izobraževanji pri HOFERju poskrbimo za nadaljnji razvoj strokovnega znanja naših sodelavk in sodelavcev. Sem spadajo na primer izobraževanja v povezavi z delom, tečaji uporabe novih programov in še mnogo več.

Osebne in socialne kompetence

Osebne in socialne kompetence razvijamo s pomočjo temu prilagojenih in ciljno usmerjenih izobraževanj, na katerih lahko naše sodelavke in sodelavci med drugim izboljšajo svoje pogajalske sposobnosti in se urijo v obvladovanju konfliktov.

Metodološke in vodstvene kompetence

Metodološke in vodstvene kompetence krepimo s pomočjo ciljno usmerjenih vodstvenih programov. Pri tem se zanašamo na mešanico novih metod ter preverjenih pristopov s področij vodenja in motivacije, upravljanja s človeškimi viri ter upravljanjanja podjetja.

Kaj o izobraževanjih v okviru HOFER AKADEMIJE pravijo naše sodelavke in sodelavci?