Naše vrednote

V osnovna načela podjetja HOFER so globoko zakoreninjene naše ključne 3 vrednote: enostavnost, zanesljivost in odgovornost.

Posebno pozornost posvečamo trajnostnemu razvoju in se zavedamo odgovornosti do naših sodelavk in sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev in seveda do narave.

Odgovornost

V okviru načel poslovanja smo jasno začrtali sistem vrednot in smernic našega podjetja, pri čemer smo posebno pozornost namenili trajnostnemu načinu delovanja. Odgovornost, ki jo čutimo tako do naših sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev kot tudi do okolja, jemljemo resno. Več o ciljih, ki jih zasledujemo v okviru projekta Danes za jutri.