Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie. Od novembra 2007 je v Sloveniji nosilec postopka Ekvilib Inštitut, ki izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter zainteresiranimi zunanjimi partnerji.

Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je svetovalno revizijski postopek, ki ga sestavljata dva koraka.

Najprej je potrebno pridobiti osnovni certifikat, po 3 letih uspešne implementacije ukrepov iz osnovnega certifikata pa se pridobi polni certifikat Družini prijazno podjetje.

Postopek ne nagrajuje oz. vrednoti trenutne situacije v podjetju, temveč spodbuja delodajalca k izboljšanju le-te. Naravnan je dolgoročno, saj se podjetje spremlja najmanj 9 let, analiza delovnega okolja in procesa je narejena s pomočjo referenčne skupine podjetja, ki predstavlja vse tipične delovne procese in potrebe zaposlenih.

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje lahko prejmejo pravne osebe v zasebni ali javni lasti, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji, imajo najmanj deset zaposlenih, niso v stečajnem postopku in spoštujejo vso veljavno delovnopravno zakonodajo.

Z revizorskim postopkom se svetuje delodajalcem, kako do boljšega sodelovanja z zaposlenimi v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Družini prijazna podjetja se zavežejo, da bodo sprejela določen nabor ukrepov, ki bodo zaposlenim olajšali usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, ti sprejeti ukrepi pa se morajo formalizirati z zapisom v podjetniške interne akte. 

Po treh letih se nato oceni, ali so bili sprejeti ukrepi v celoti izvedeni in uresničeni ter cilji doseženi. V primeru pozitivne ocene se pridobi polni certifikat Družini prijazno podjetje. Tu se postopek ne ustavi, saj mora podjetje za ohranitev polnega certifikata izbrati nove ukrepe za nadaljnje triletno obdobje.

Na pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje smo zelo ponosni, saj je še en dokaz več za to, da odgovornost, ki jo čutimo do naših zaposlenih, jemljemo resno in si želimo še izboljšati upravljanje delovnih procesov in kakovost delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja naših zaposlenih.