Izobraževanja in nadaljnja usposabljanja so standardizirana za celotno podjetje in že od samega začetka poskrbijo za kar najboljši razvoj sposobnosti in enotno znanje zaposlenih. Izobraževanja v HOFER AKADEMIJI vključujejo programe in seminarje, oblikovane po meri podjetja za posamezno ciljno skupino zaposlenih, ki se osredotočajo na socialne, osebnostne, metodične in strokovne sposobnosti.

S šolanji, ki jih izvajajo tako strokovnjaki iz našega podjetja kot tudi zunanji strokovnjaki, spodbujamo osebnostni razvoj in poklicne sposobnosti vsakega zaposlenega.

Individualni razvoj

Poleg nadaljnjega izobraževanja, namenjenega posameznim ciljnim skupinam zaposlenih, HOFER AKADEMIJA podpira tudi razvoj vsakega posameznika. V dogovoru z vodstvom se določijo potrebna, večinoma strokovna šolanja in izobraževanja, in sicer glede na delovno mesto in potrebe v podjetju.