Decentralizirana in jasno strukturirana organizacijska shema ponuja Hoferjevim sodelavcem možnosti hitrega razvoja kariere. Vodilna mesta praviloma zasedajo sodelavci iz lastnih vrst.