HOFER (po)polni delovni čas: krajši delovnik, polna pokojnina

Septembra 2020 smo kot prvi slovenski trgovec oziroma delodajalec na slovenskem trgu oblikovali inovativen zaposlitveni model. HOFER (po)polni delovni čas je možnost zaposlitve za krajši, povprečno 30-urni delovnik, z vsemi ugodnostmi zaposlitve za polni delovni čas, kar smo najprej uvedli na področju prodaje in logistike. Po odličnem odzivu naših sodelavk in sodelavcev ter uspešnem testnem obdobju od 1. 1. 2022 možnost vključitve v zaposlitveni model HOFER (po)polni delovni čas širimo na vse sodelavke in sodelavce, torej tudi na področje uprave oziroma administracije.

Naši sodelavci o HOFER (po)polnem delovnem času

Po testni in pilotni fazi HOFER (po)polni delovni čas na vseh področjih, tudi v upravi.

Več kot pozitivni odzivi sodelavk in sodelavcev so HOFERju pokazali, da je bila uvedba modela HOFER (po)polni delovni čas več kot primeren korak. Že od začetka smo namreč predvideli, da omenjeni zaposlitveni model uvedemo tudi na področju uprave, zato torej z letom 2022 uvedba na vseh treh področjih – poleg logistike in prodaje tudi na upravi.

Nadpovprečno plačilo ostaja HOFERjeva obljuba

Zaposleni v trgovinah HOFER že tradicionalno prejemajo panožno nadpovprečno plačilo. Samo v zadnjih v zadnjih treh letih se je na primer sodelavkam in sodelavcem v prodaji plačilo zvišalo za več kot 30 %. Prodajalke in prodajalci tako za četrtino krajši delavnik vseeno prejemajo plačilo, ki je skoraj za tretjino višje od zakonsko določene minimalne plače za polni delovni čas.

Zadovoljstvo potrjujejo HOFERjevi zaposleni

Za zadovoljstvo sodelavk in sodelavcev pri HOFERju ne skrbimo le z nadpovprečnim plačilom, ampak tudi s preostalimi HOFER ugodnostmi ter ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Verjamemo, da se ravno zaradi vsega naštetega uvrščamo med privlačnejše zaposlovalce v panogi. Veseli nas, da zadovoljstvo potrjujejo tudi naši zaposleni. Rezultati anonimne ankete namreč kažejo, da je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju kar 86 %, kar HOFER Slovenijo uvršča med najbolj uspešne v celotni HOFER skupini.