HOFER (po)polni delovni čas

Že skoraj 2000 sodelavk in sodelavcev piše uspešno zgodbo našega podjetja. Poleg nadpovprečnega plačila v trgovski panogi in številnih HOFER ugodnosti jim želimo nuditi čim boljše delovne pogoje, tudi za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Del tega je zaposlitev za krajši delovni čas v naših 87 trgovinah HOFER po Sloveniji in logističnem centru v Lukovici, kjer so sodelavke in sodelavci večinsko zaposleni za povprečno 30 ur/teden.

HOFER (po)polni delovni čas - zaposlitev za polni čas, četrtino delavnika prosti

S septembrom 2020 pri podjetju HOFER uvajamo nov zaposlitveni model, ki presega omejitve zaposlitve za krajši delovni čas ter omenjenim sodelavkam in sodelavcem v prodaji in logistiki ponuja zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden), pri čemer bodo v povprečju 10 ur delavnika prosti. Zaposlenim bodo tako pripadale vse pravice, ki jih prejmejo zaposleni za polni delovni čas, najbolj bistveno pa je, da se bo pokojninska doba štela kot pri zaposlenih za polni delovni čas. Sodelavkam in sodelavcem, zaposlenim za polni delovni čas bo pripadal tudi polni regres, ki je letos znašal 1.700 evrov.

V 2021 že 75 % zaposlenih v prodaji in logistiki zaposlenih za polni delovni čas

V prvo fazo testno vključujemo zaposlene približno četrtine trgovin ter izbranega področja logistike. V tem času se bo ocenjevalo vpliv novega modela in odzive zaposlenih ter tako lažje prilagajalo procese pilotne faze, ki se pričenja 2021 in v katero se bodo lahko vključili ostali zaposleni s krajšim delovnim časom (pogoj je dve leti aktivne zaposlitve pri podjetju). Do konca 2021 načrtujemo, da bo v zaposlitveni model »HOFER (po)polni delovni čas« vključenih več kot 1200 zaposlenih v prodaji in logistiki, kar predstavlja okoli 75 % vseh naših zaposlenih na omenjenih področjih v prodaji in logistiki.

Novi model je tretja stopnja motivacijskega koncepta

Pomemben dejavnik zadovoljstva z zaposlitvijo predstavljajo tudi različne ugodnosti, ki skrbijo za motivacijo, hkrati pa nagrajujejo pripadnost. Pri HOFERju se bodo v model »HOFER (po)polni delovni čas« vključili tisti, ki bodo pri podjetju aktivno zaposleni vsaj dve leti, model pa predstavlja tretjo stopnjo motivacijskega koncepta:

  1. leto: Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejme zaposlitev za nedoločen čas.
  2. leto: Po prvem letu podjetje zaposlenim prične plačevati v drugi pokojninski steber.
  3. leto: Po drugem letu lahko zaposleni vstopi v model »HOFER (po)polni delovni čas

Nadpovprečno plačilo ostaja HOFERjeva obljuba

Zaposleni v prodaji pri HOFERju že tradicionalno prejemajo panožno nadpovprečno plačilo, januar 2020 pa jim je v povprečju prinesel kar za 18 % višje plačilo. To je bil najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini podjetja. Prodajalci tako za četrtino krajši delavnik vseeno prejemajo plačilo, ki je skoraj za tretjino višje od zakonsko določene minimalne plače za polni delovni čas. Zaposlenim, vključenim v model »HOFER (po)polni delovni čas«, pripada tudi polni regres, ki v letu 2020 znaša 1.700 evrov.