HOFER (po)polni delovni čas

Že skoraj 2000 sodelavk in sodelavcev piše uspešno zgodbo našega podjetja. Poleg nadpovprečnega plačila v trgovski panogi in številnih HOFER ugodnosti jim želimo nuditi čim boljše delovne pogoje, tudi za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Del tega predstavlja tudi krajši delovnik v naših 89 trgovinah HOFER po Sloveniji in logističnem centru v Lukovici, kjer delovna obveznost sodelavk in sodelavcev povprečno predstavlja 30 ur/teden.

HOFER (po)polni delovni čas - zaposlitev za polni čas, četrtino delavnika prosti

S septembrom 2020 smo pri podjetju HOFER uvedli nov zaposlitveni model, ki presega omejitve zaposlitve za krajši delovni čas ter sodelavkam in sodelavcem v prodaji in logistiki ponudili zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden), pri čemer so v povprečju 10 ur delavnika prosti. Po zaključenem testnem obdobju lansko zimo, smo z letom 2021 zaposlitev za polni delovni čas ponudili vsem zaposlenim na omenjenih področjih, ki izpolnjujejo pogoje.

Zaposlitveni model »HOFER (po)polni delovni čas« omogoča zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To pomeni, da naši zaposleni delajo krajši delovni čas, vendar so zaposleni za polni čas. Tako jim pripadajo pravice zaposlitve za polni delovni čas, šteje se jim polna pokojninska doba, pripada pa jim tudi polni regres, ki je pri HOFERju v letu 2020 znašal kar 1700 evrov.

Test uspešen, sedaj so za polni delovni čas lahko zaposleni vsi

Pri HOFERju smo zaradi kompleksnosti projekta nov model testirali od septembra do konca leta 2020. V tem obdobju so bili v inovativni zaposlitveni model vključeni zaposleni približno četrtine trgovin in izbranega področja logistike. Ob vstopu v 2021 so za polni delovni čas lahko zaposlene vse sodelavke in sodelavci omenjenih področij, ki so z nami aktivno vsaj dve leti. Od skoraj 1.600 zaposlenih na omenjenih področjih, jih pogoje za vključitev izpolnjuje že skoraj 1.000.

V nov model se je vključilo 94 % zaposlenih

Odzivi zaposlenih so bili zelo pozitivni, zato ni presenetljivo, da se je za vključitev v naš novi zaposlitveni model že v začetku odločilo kar 94 % vseh zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje. Zaposlitev za polni delovni čas predstavlja tretjo stopnjo v HOFERjevem motivacijskem konceptu:

Novi koncept je tretja stopnja motivacijskega koncepta

Pomemben dejavnik zadovoljstva z zaposlitvijo predstavljajo različne ugodnosti, ki skrbijo za motivacijo, hkrati pa nagrajujejo pripadnost. 

  1. leto: Ob vstopu v podjetje zaposleni avtomatsko prejme zaposlitev za nedoločen čas.
  2. leto: Po prvem letu podjetje zaposlenim prične plačevati v drugi pokojninski steber.
  3. leto: Po drugem letu lahko zaposleni vstopi v model »HOFER (po)polni delovni čas

Nadpovprečno plačilo ostaja HOFERjeva obljuba

Zaposleni v trgovinah HOFER že tradicionalno prejemajo panožno nadpovprečno plačilo, januar 2020 jim je tako na primer v povprečju prinesel kar za 18 % višje plačilo. To je bil najvišji enkratni dvig plačila v zgodovini našega podjetja. Prodajalke in prodajalci tako za četrtino krajši delavnik vseeno prejemajo plačilo, ki je skoraj za tretjino višje od zakonsko določene minimalne plače za polni delovni čas.

Zadovoljstvo potrjujejo HOFERjevi zaposleni

Za zadovoljstvo sodelavcev pa pri HOFERju ne skrbimo le z nadpovprečnim plačilom, ampak tudi s preostalimi ugodnostmi ter ukrepi za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Verjamemo, da se ravno zaradi vsega naštetega uvrščamo med privlačnejše zaposlovalce v panogi. Veseli nas, da zadovoljstvo potrjujejo tudi naši zaposleni. Rezultati anonimne ankete namreč kažejo, da je indeks splošnega zadovoljstva v podjetju kar 86 %, to pa HOFER Slovenijo uvršča med najbolj uspešne v celotni HOFER skupini.