V okviru načel poslovanja smo jasno začrtali sistem vrednot in smernic našega podjetja, pri čemer smo posebno pozornost namenili trajnostnemu načinu delovanja. Odgovornost, ki jo čutimo tako do naših zaposlenih, kupcev, poslovnih partnerjev kot tudi do okolja, jemljemo resno. Pri poslovanju nas usmerja osredotočenost na bistvo.