Ta posebej oblikovan program izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja je namenjen poslovodjem.

Prvo leto izobraževanja se osredotoča na izboljševanje strokovnih sposobnosti zaposlenih s šolanji o inventurah, ključnih kazalnikih, organizaciji ter opremi poslovalnic. V naslednjih letih se program posveti nadaljnjemu razvoju in izboljšanju socialnih, osebnostnih, metodičnih in vodstvenih sposobnosti. Med drugim se je mogoče udeležiti tudi seminarjev o reševanju sporov, obvladovanju stresa in vodstveni komunikaciji.