Program izobraževanja in nadaljnjega usposabljanja Vodenje – spodbujanje – sodelovanje je posebej namenjen vodstvu podjetja, vanj pa so vključeni vodstveni kadri vse od regionalnih vodij prodaje do direktorjev.

Regionalni vodje prodaje imajo lasten program šolanja, ki se osredotoča na usmerjeno spodbujanje in razvoj mladega vodilnega kadra.
Že prvo leto izobraževanja udeleženci strokovnih seminarjev razvijajo svoje sposobnosti na socialnem, osebnostnem, metodičnem in vodstvenem področju. V naslednjih letih se izobraževanje še bolj osredotoči na osebnostno rast.

Portfelj seminarjev obsega široko paleto zunanjih in internih izobraževanj. Med drugim pokriva teme, kot so vodenje, socialne in osebnostne sposobnosti, komunikacija, reševanje sporov, metodične sposobnosti in obvladovanje stresa.