Ker je dualni študij Master of Arts izjemno zahteven, moramo naša pričakovanja jasno opredeliti in najprimernejše kandirate/-ke izbrati na podlagi nedvoumno oblikovanih meril.

Pogoji na strokovni ravni:

  • nadpovprečno uspešno zaključen študij in
  • odlično znanje nemškega in angleškega jezika.

Pogoji na osebnostni ravni:

  • navdušenje nad prodajo,
  • odlično razumevanje ekonomskih načel,
  • pripravljenost na prevzemanje odgovornosti in delo v mednarodnem okolju,
  • izjemna zavzetost in prilagodljivost,
  • pogajalske veščine in prepričljivost,
  • izjemne komunikacijske sposobnosti,
  • odlično razvite socialne sposobnosti.

Za vse, ki jih dualni študij Master of Arts zanima, veljajo enaki postopki prijave kot za kandidate/-ke za delovno mesto regionalnega/-e vodje prodaje. Če ustrezajo merilom, morajo opraviti še razgovor z zastopnikom poslovne šole ESB Business School na univerzi v Reutlingenu. V podjetju HOFER študente/-ke vse od prijave pa do začetka študija v največji možni meri organizacijsko podpiramo.