Vodenje odločilno prispeva k trajnostnemu uspehu podjetja. Povsod, kjer je naše podjetje prisotno, upoštevamo enaka načela vodenja in sodelovanja, da bi bil vsak sodelavec kar najbolj učinkovit in zadovoljen. Poštenost in odprtost sta še posebej zaželeni vrlini, saj omogočata slog vodenja, ki temelji na partnerstvu, podpirata sodelovanje, ki ga vodita spoštovanje in zaupanje, ter ustvarjata pozitivno delovno vzdušje. Jasne strukture in nedvoumna pravila usmerjajo naše sodelavce in jim olajšajo delovni dan. Osebni pogovor je v podjetju vedno na prvem mestu.

Zavedamo se, da imajo naši vodstveni kadri v podjetju pomembno vlogo, saj s svojim delom pripomorejo k razvoju potenciala sodelavk in sodelavcev. Vsakega posameznika motivirajo k uspehu v skladu z njegovimi sposobnostmi. Za to odgovorno nalogo bodoče vodstvene sodelavce skrbno izbiramo in jim nato omogočimo, da nenehno razvijajo svoje vodstvene sposobnosti.