V okviru načel poslovanja smo jasno začrtali sistem vrednot in smernic našega podjetja, pri čemer smo posebno pozornost namenili trajnostnemu načinu delovanja. Odgovornost, ki jo čutimo tako do naših sodelavcev, kupcev, poslovnih partnerjev kot tudi do okolja, jemljemo resno.

V okviru projekta Danes za jutri so naši cilji naslednji:
  

•    v ponudbo vključiti skoraj izključno ribe iz trajnostnega ribištva in
      odgovornega ribogojstva;
•    za naše izdelke s čokolado uporabljati kakav pridelan na trajnostni način;
•    postati zgled za varovanje gozdov;
•    izvesti ukrepe za zmanjšanje količin živil, ki končajo med odpadki;
•    izvesti ukrepe za zaščito domačih in divjih čebel;
•    se aktivno zavzeti za trajnostno pridobivanje električne energije v Sloveniji;
•    še dodatno zmanjšati porabo energije v naših poslovalnicah;
•    nenehno izvajati ukrepe za zmanjšanje emisij CO2;
•    nenehno posodabljati naš vozni park;
•    razširiti našo ponudbo tehničnih izdelkov iz energetsko visoko učinkovitih
      razredov po ugodnih cenah;
•    prizadevati si za trajnostno naravnane rešitve glede embalaže;
•    zmanjšati količino umetnih prehrambnih dodatkov v naših živilih;
•    spodbujati k nakupu zdravih izdelkov;
•    spodbujati nadaljnje izobraževanje naših sodelavcev, npr. v okviru HOFER
      AKADEMIJE, ki deluje znotraj podjetja;
•    podpirati posamezne socialne organizacije in projekte;
•    še naprej sodelovati z dobrodelnimi organizacijami, ki jim redno pomagamo
      tako, da jim podarjamo živila;
•    prizadevati si za izboljšanje družbenih in delovnih pogojev v državah
      dobaviteljicah;
•    še bolj razširiti našo ponudbo izdelkov slovenskih proizvajalcev;
•    ozaveščati ljudi o trajnosti, naravi, izdelkih slovenskih proizvajalcev in
      pomenu živil;
•    še naprej ponujati najvišjo kakovost po najugodnejših cenah. 
 

Več informacij o našem projektu Danes za jutri najdete tukaj.