V svojih trgovinah ponujamo zanimive delovne priložnosti z različnimi stopnjami odgovornosti. Vsi sodelavci, pa naj bodo prodajalci/-ke, poslovodje/poslovodkinje ali njihovi/-e namestniki/-ce, bistveno prispevajo k uspehu celotnega podjetja.